همسران مشاهیر و شخصیت ها
 

 
نام

همسر

نام

همسر
آدلف هیتلر

اوا براون

رابین هود

ماریا
ابراهیم(ع)

هاجر-سارا

رستم

تهمینه
ابوسفیان

هند

زال

سودابه
اخناتون

نفرتیتی

سلیمان

بلقیس
 اسکندر مقدونی

روشنک

مرتضی کوه مسکن

شاهزاده ماريا دوم
بُخت النصر

سمیرامیس

موسی

صفورا
بهرام گور

پورک

ناپلئون

ژوزفین
داریوش اول

آتوسا

هارون الرشید

زبیده
 
 
 
 
/ 0 نظر / 20 بازدید