جوک بی مزه

 


(بعد كه از خواب ميپره دستش ميشكنه)
(فرداش از مرحله پرت ميشه پاش هم ميشكنه)

(ميزنه به سرش سرش هم ميشكنه)
(همون يارو خودش رو ميزنه به اون راه گم ميشه)
(كلي اعصابش خوردميشه نوار خالي گوش ميده)

(يه هو مي خوره زمين تا خونه سينه خيز ميره)

(جلو پمپ بنزين سيگار ميكشه ميگن آقا اينجا پمپ بنزينه سيگارنكش ميگه اهه من جلو بابام هم سيگار ميكشم)
(يه روز ميخوره به شيشه ميگه عجب هواي سفتي)روز بعد ميخوره به ديوار كمونه ميكنه)

(فرداش باز ميخوره به ديوار ميگه ببخشيد)
(پس فرداش باز ميخوره به ديوار واي ميسته پليس بياد)
(دوپينگ ميكنه برا اينكه كسي نفهمه آخر ميشه)
(ميره تظاهرات مي بينه شلوغه ، برميگرده)

(ميره لايه اوزون رو ميدوزه ميمونه اون ورش)
(ميره پشت بوم مي خوابه سردش ميشه در پشت بوم رو ميبنده)
(سوار اتوبوس ميشه از يه دختره خوشش مياد پياده ميشه شماره اتوبوس رو ور ميداره)

(ميره حموم آب داغ بود نلمبکی ور میداره)

(به پیچ می رسه خم می شه پیچ روور میداره)

(می خواهد بره بهشت زهرا گل گیرش نمیاد کمپوت میبره)

(میره مسابقه بهش می گن یک پیامپر زن نام ببر می گه:

پیامبر اکرم)

(می خوره به جدول میشینه حلش می کنه)

(خبر داغ می شنوه گوشش می سوزه)

(چهارتا غالب صابون می خوره تا به مرز خود کفایی برسه)

(باباش می کشه میره مرحله بعد مادرش را میکشه گیم آور میش)

(بهش می گن بابات مرده می گه اخ جون از فردا تریپ مشکیه)

(دماغش را میکشه بالا چشم اش سبز می شود

)

(از حال میره از آشپزی در میاد)

(بابچه اش گرگم به هوا بازی می کنه جومی گیره بچه اش را می خوره)

(با یک خره دعوا می گیره به خره میگه من فامیل مامیل حالیم نیست ها)

(میخواست گردو بشکنه گردو را میذاره زیر پاش با چکش میزن تو سرخودش)

(سرش میخوره به میله میله ها باد می کنند)

از تیرمیره بالا از مرداد میاد پایین)

)

(توعروسی خودش جو می گیرتش به عروس شماره میده)

(میره بقل خر وامیسته ومیگه دو قلوها بزودی از شبکه یک سیما)

(بهش میگن فارسی بلدی میگه بیلمیرم)


(بعد از اين همه اتفاق بي هوا از خونه ميره بيرون خفه ميشه)

/ 0 نظر / 19 بازدید